.............................................

 

 

» Business taxation

 

 

.............................................

 

 

» Finance & Insurance

 

 

.............................................

 

 

» VAT and Indirect taxes

 

 

.............................................

 

 

» Real Property

 

 

.............................................

 

 

» Employee Benefits

 

 

.............................................

 

 

» Private Clients

 

 

.............................................

 

 

» Estate Planning

 

 

.............................................

 

 

» Charities and non profit

 

 

.............................................

 

 

» Litigation & dispute resolution

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

“The avoidance of tax may be lawful, but it is not yet a virtue .

(Lord Denning)

 

 

 

 

 

 

 

News

Aftrekbaarheid van pensioenpremies betaald buiten België.

Date: 20 januari 2007

Met de Wet houdende diverse bepalingen dd. 27 december 2006 heeft de Belgische wetgever uiteindelijk toegegeven aan de Europese druk op het vlak van de grensoverschrijdende aanvullende pensioenregelingen.

Zo zijn met ingang van aanslagjaar 2007 ook de werkgeversbijdragen gestort aan een niet in België gevestigde pensioeninstelling fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat de stortingen die gebeuren aan een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= Europese Unie + IJsland Noorwegen en Liechtenstein) gevestigde verzekeringsonderneming, voorzorginstelling of instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen voortaan aftrekbaar zijn binnen de voorwaarden opgelegd door artikel 59 W.I.B. 1992 (o.m. 80%-regel).

Hetzelfde geldt uiteraard voor de belastingvermindering voor de persoonlijke premies van de werknemers.

Deze territoriale uitbreiding biedt natuurlijk oplossingen voor de aanvullende pensioenopbouw voor de werknemers die (al dan niet tijdelijk) naar een andere lidstaat worden gedetacheerd. Het biedt Uw onderneming tevens de mogelijkheid om de meest gunstige voorwaarden op de Europese markt op te zoeken voor de financiering van Uw aanvullende pensioenregeling.

Naast de grensoverschrijdende pensioenopbouw, heeft de Belgische wetgever ook een aantal bepalingen met betrekking tot de overdracht van pensioenkapitalen of afkoopwaarden aangepast.

Zo zal de emigratieclausule (artikel 364bis W.I.B. 1992), die een pensioenoverdracht naar het buitenland fictief belastbaar stelt daags voor de emigratie, voortaan enkel van toepassing zijn indien de belastingplichtige zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte vestigt.

Ook de overdrachten van pensioenkapitalen en afkoopwaarden binnen de Europese Economische Ruimte zullen voortaan grond van artikel 364ter W.I.B. 1992 vrijgesteld zijn.

Wij houden ons graag aanbevolen om samen met U na te gaan of deze ingrijpende wetswijzigingen voor Uw onderneming concrete planningsmogelijkheden biedt en U Uw aanvullende pensioenplan fiscaal kan optimaliseren. Aangezien de vermelde wijzigingen in werking treden vanaf aanslagjaar 2007 (inkomstenjaar 2006), kan zelfs nagegaan worden of de optimalisatie reeds voor het voorbije inkomstenjaar kan doorgevoerd worden.
 

 

 

© Vandendijk & Partners - Advocaten - Avocats - International Tax Law
rue Edith Cavell 66 - B-1180 Brussels - Tel +32 (0)2 343 33 45 - Fax +32 (0)2 343 41 45


Disclaimer