.............................................

 

 

» Business taxation

 

 

.............................................

 

 

» Finance & Insurance

 

 

.............................................

 

 

» VAT and Indirect taxes

 

 

.............................................

 

 

» Real Property

 

 

.............................................

 

 

» Employee Benefits

 

 

.............................................

 

 

» Private Clients

 

 

.............................................

 

 

» Estate Planning

 

 

.............................................

 

 

» Charities and non profit

 

 

.............................................

 

 

» Litigation & dispute resolution

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

“The problem with practicing tax law is that the general rule never seems to apply to anything.”

(Anonymous)

 

 

 

 

 

 

Finance and Insurance

Aanvullende Pensioenen
Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

Dubbelbelastingverdragen en fiscus
Toepassing in de praktik

2010-2012

Vandendijk & Partners Advocaten, M., ‘ Dubbelbelastingverdragen & fiscus, ’Mechelen, Kluwer , 2012, 200 p.

B. Coel en C. Hendrickx, ‘Deel II. Personenbelasting’,in Fiscale rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2008- 2010, Gent, Larcier, 2012, 57 – 232

C. Hendrickx, ‘Drastische beperkende maatregelen inzake opbouw aanvullende pensioenen’,, fiscale actualiteit, 2011, nr. 43, p. 9 -11

C. Hendrickx, ‘Het Hof van Cassatie bevestigt dat een termijn van dag X van jaar Y tot dag X van Y+8 méér dan 8 jaar is’,T.F.R., 2011, nr. 398, p. 269

C. Hendrickx, ‘Uitkering gewaarborgd inkomenverzekering : Hof van Cassatie op dezelfde lijn als Grondwettelijk Hof’, , T.F.R., 2011, nr. 404, p. 559

C. Hendrickx, ‘Frankrijk voert belasting op pensioenkapitalen in’, fiscale actualiteit, 2011, nr. 12, p. 9 – 11

C. Hendrickx, La France introduit la taxation pour les capitaux de pension’, Actualités fiscales, 2011, nr. 13, p. 6-8

C. Hendrickx, ‘Hof van Cassatie legt bom onder belastingneutrale pensioenoverdracht’, fiscale actualiteit, 2011, nr. 8, p. 6 - 8

R. De Baere,‘Belgium clarifies treaty exemption for foreign-source income’, , Taxanalysts, 2010, WTD, 78-4.

R. De Baere, M. Quaghebeur 2010 year in review (Belgium)’,Tax notes international, 2010, p. 903- 904

C. Hendrickx, “Einde van de discussie inzake herkwalificatie van groeps- en bedrijfsleidersverzekeringen in zicht’, T.F.R., 2010, nr. 379-380, p. 379

2007-2009

Hendrickx, C., Vandendijk, M., ‘ ChapterXVII Pensions, Social Security, Annuities, Alimony and Child support’ in A. Van de Vijver (ed.), The New US – Belgium: Double Tax Treaty, Pensions, Larcier 2009, p. 361-380

De Baere, R., Quaghebeur, M., Belgium: 2008 Year in Review, Tax Notes International, 22 December 2008, p. 933

Hendrickx, C., Vandendijk, M., Angelsaksische trust: Gebruik in het kader van succussieplanning voor Belgische rijksinwoners, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2008, 5, p. 11 – 23
 
Hendrickx, C., Vandendijk, M., Aanvullende pensioenen. Een fiscaal–juridische analyse vanuit Belgische en Europees perspectief, Gent, Larcier 2008, 311p.  

De Baere, R., Quaghebeur, M., Belgium: 2007 Year in Review, Tax Notes International, 31 December 2007, p. 1319.

 

Hendrickx, C., Volgens hof te Antwerpen is AOW-uitkering geen pensioen, Fiscale Actualiteit, 2007, 43, p. 4 - 6.

Hendrickx, C., Aftrek premies gewaarborgd inkomensverzekering leidt tot belastbaarheid uitkering, Fiscale Actualiteit, 2007, 35, p. 9-10.

 

Continue

 

 

© Vandendijk & Partners - Advocaten - Avocats - International Tax Law
rue Edith Cavell 66 - B-1180 Brussels - Tel +32 (0)2 343 33 45 - Fax +32 (0)2 343 41 45


Disclaimer