q

 

.............................................

 

 

» Business taxation

 

 

.............................................

 

 

» Finance & Insurance

 

 

.............................................

 

 

» VAT and Indirect taxes

 

 

.............................................

 

 

» Real Property

 

 

.............................................

 

 

» Employee Benefits

 

 

.............................................

 

 

» Private Clients

 

 

.............................................

 

 

» Estate Planning

 

 

.............................................

 

 

» Charities and non profit

 

 

.............................................

 

 

» Litigation & dispute resolution

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

“The avoidance of tax may be lawful, but it is not yet a virtue .”

(Lord Denning)

 

 

 

 

 

 

 

 

News

 

 

november 2021

FISCALE ACTUALITEIT NR. 36 WEEK 4-10 NOVEMBER 2021

Op dinsdag 16 november 2021, om 18 uur, zullen wij het genoegen hebben om te kunnen luisteren naar                                                                             
Mevrouw An De Reymaeker
(Advocate – Vandendijk & Partners)

over het volgende onderwerp:
De hervorming van het belastingregime voor buitenlandse kaderleden
in het kader van een Webinar georganiseerd door onze afdeling.
De voordracht zal in het Nederlands gehouden worden.
Omwille van de Covid-19 maatregelen zal de voordracht doorgaan via Webex (zie hierna).

We maken van de gelegenheid gebruik om nog enkele praktische punten te overlopen, met het oog op het goede verloop van de sessie:

  • we vragen u om uw video camera af te zetten en uw microfoon te dempen zodra u bent ingebeld
  • na de sessie zal er een mogelijkheid zijn om vragen te stellen. Indien u een vraag wilt stellen: gelieve uw microfoon aan te zetten (“unmute”), uw vraag te stellen en uw microfoon vervolgens onmiddellijk weer te dempen (“mute”). 

Zoals reeds werd aangehaald, zullen de verschillende beroepsordes opleidingspunten toekennen voor deze voordracht indien we kunnen aantonen dat de personen in kwestie tijdens de volledige sessie aanwezig zijn geweest. 
We verzoeken dan ook dat de personen die opleidingspunten wensen te bekomen zich inloggen op Webex met hun volledige voor- en achternaam. Er zullen bij het begin, in het midden en op het einde van de voordracht screenshots worden genomen van de lijst van de aanwezigen om als bewijs te dienen.
Indien u een attest permanente vorming wenst te bekomen, vragen we u om – na de sessie – een e-mail te richten aan:

Indien u lid bent van het ITAA, gelieve na de sessie een e-mail te richten aan Carole Wagschal (carole.wagschal@solvay.com) met vermelding van uw ITAA membership nummer. Carole Wagschal zal het nodige doen om uw gegevens rechtstreeks aan ITAA te bezorgen.  
Om deel te nemen op 16 november:
 Join the meeting


Click here

To connect from an iPhone install the Webex app and click the red
phone icon next to “Webex Meet” section in your calendar appointment

Clients: To learn the best way to connect to Webex, including for
those with app or firewall restrictions, please click the PDF link here

Tap to join from a mobile device (attendees only)  
+44-20-7108-6389,,23077558164## UK London Toll  
+44-800-917-6851,,23077558164## UK Toll Free  

Join by phone  
+44-20-7108-6389 UK London Toll  
+44-800-917-6851 UK Toll Free  
Global call-in numbers  |  Toll-free calling restrictions   
  
Dial 7777 from internal Linklaters phones only

Meeting number (access code): 2307 755 8164
Attendee ID: Just press #
Toll free numbers only work in country

Indien u problemen ervaart om in te loggen op de Webex call, raden wij u aan de Webex applicatie op uw computer of GSM te installeren en het zo nogmaals te proberen.
Wij verheugen ons op uw deelname.
De algemene vergadering zal plaats vinden op 7 december 2021.

Met vriendelijke groeten,  

Jean-Michel Degée                            Jean Baeten
Secretaris-generaal                            Voorzitter

Jean-Michel Degée | Secretaris-generaal  Belgische IFA Afdeling
v.z.w. BELGISCHE IFA AFDELING
STUDIECENTRUM VOOR FISCAAL RECHT
      

Goedheidstraat 5 | 1000 Brussel
e-mail: jm.degee@arteo.law| website: www.ifa-belgium.eu

 

THE REFORM OF THE EXPAT TAX REGIME IN BELGIUM

October 2021

REFORM OF THE EXPAT REGIME IN BELGIUM

Update on the proposed Income Tax Reform in Belgium

Augustus 2021

NEW : taxation of foreign real estate in Belgium

June 2021

Pensioenen en lijfrenten belastbaar in Nederland?

In 2026 emission-free company cars should become the norm

15 % instead of 30% withholding tax on French dividends - New circular letter

April 2021

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS POUR L’EXERCICE D’IMPOSITION 2021
NOUVELLES MESURES FISCALES

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2021
NIEUWE MAATREGELEN

March 2021

- Belgian income tax return;
- Income year 2020 - Tax year 2021.

- Belgische aangifte in de personenbelasting ;
- Aanslagjaar 2021 – Inkomsten 2020.

- Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
- Exercice d’imposition 2021 – Revenus 2020

New Annual Securities Account Tax published

New tax basis for non-Belgian immovable property as of income year 2021

february 2021

FOREIGN TRUSTS AND THE BELGIAN TRANSPARENCY TAX:
NEW JURISPRUDCENCE CONCERNING DISCRIMINATION

January 2021

Brexit, import duties and VAT on goods: Formalities

Belgium Proposes New Annual Securities Account Tax

New tax basis for non-Belgian property

November 2020

COVID-19 CORPORATE TAX MEASURES: CARRY-BACK OF LOSSES

October 2020

Update on the international tax implications for “cross-border
workers” and expats during COVID-19
by An De Reymaeker, Tax Lawyer-Partner, Vandendijk & Partners

June 2020

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2020 NIEUWE MAATREGELEN

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS POUR L’EXERCICE D’IMPOSITION 2020NOUVELLES MESURES FISCALES

The international tax implications for cross-border workers during COVID-19

 

April 2020

COVID-19 measures : Legal & Tax Committees

March 2020

Safeguarding Belgium’s partial withholding tax exemption for researchers
by An De Reymaeker, Tax Lawyer-Partner, Vandendijk & Partners

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AFIN D'INTRODUIRE VOTRE
DECLARATION FISCALE REVENUS 2019

LIJST VAN GEGEVENS NODIG OM DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING IN TE VULLEN VOOR INKOMSTENJAAR 2019

Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
Exercice d’imposition 2020 – Revenus 2019

Belgische aangifte in de personenbelasting ;
Aanslagjaar 2020 – Inkomsten 2019.

February 2020

Annulation de la taxe sur les comptes-titres

De vernietiging van de taks op effectenrekeningen

September 2019

BREXIT - UK PENSION PLANS - QROPS

Member Monday 16 - An De Reymaeker

UBO-register deadline : September 30th

Aout 2019

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS POUR L’EXERCICE D’IMPOSITION 2019 NOUVELLES MESURES FISCALES

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2019 NIEUWE MAATREGELEN

L’administration douanière Belge déboutée en ce qui concerne l’importation des
voitures de collection – Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 19 juin 2019

Belgische douaneadministratie krijgt nogmaals ongelijk wat betreft de invoer van
collectievoertuigen - Arrest BRUSSEL 19 juni 2019

 

Mai 2019

La réforme du code des sociétés et des associations

De Hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

 

April 2019

Election debate April 3 organized by AmCham Belgium with participation of An De Reymaeker, Tax Lawyer-Partner at Vandendijk & Partners, on taxation topic with priorities for next government : reduce corporate tax rate and introduce a ceiling on social security contributions in order to make Belgium more attractive and competitive for investors !

March 2019 - UPDATE

The deadline for filing the identity of the ultimate beneficial owners of companies and other legal persons with the UBO-register has been extended to September 30, 2019, instead of March 31, 2019.

Februari 2019

« Investing in investments » AmCham Priorities for a Prosperous Belgium 2019

U.S. Companies plead for lower corporate tax rate (AmCham press conference February 19,2019 with participation of An De Reymaeker-Tax Lawyer Vandendijk & Partners)

Wetgever treedt op tegen voordelen die een buitenlandse vennootschap toekent aan werknemers in België

Janvier 2019

Arrest GENT 2 januari 2019 : De Porsche 356 is een collectievoertuig

Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 2 janvier 2019: la Porsche 356 est une voiture
de collection

November 2018

Nieuwe circulaire over invoer van odltimers maakt einde aan verwarring

Nouvellle circulaire sur l'importation de voitures de collection d'intérêt historique ou ethnographique

September 2018

The Belgian implementation of the EU mandated UBO-register

Aanvullende Pensioenen
Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

Dubbelbelastingverdragen en fiscus
Toepassing in de praktik

https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/442/Dubbelbelastingverdragen-en-fiscus?p=BPDUBBELBDO18001

Augustus 2018

Nieuwe circulaire inzake de invoer van motorvoertuigen voor verzamelingen van historisch of etnografisch belang (oldtimers)

Droit douanier : nouvelle circulaire sur l’importation de voitures de collection d’intérêt historique ou ethnographique

Juli 2018

Beschrijving kantoor

Description du bureau

Maart 2018

Aanvullende Pensioenen. Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AFIN D'INTRODUIRE VOTRE DECLARATION FISCALE REVENUS 2017

LIJST VAN GEGEVENS NODIG OM DE AANGIFTE IN DE
PERSONENBELASTING IN TE VULLEN VOOR INKOMSTENJAAR 2017

DATA NEEDED TO COMPLETE YOUR INDIVIDUAL TAX RETURN
2017 INCOME

Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
Exercice d’imposition 2018 – Revenus 2017

Belgische aangifte in de personenbelasting ;
Aanslagjaar 2018 – Inkomsten 2017.

Belgian income tax return;
Income year 2017 - Tax year 2018.

Akkoord over nederlandse aanvullende pensioenen
Zijn nu alle problemen van dubbele belasting vande baan?

Akkoord tussen België en Nederland over de heffingsbevoegdheid van Nederlandse aanvullende pension.

Januari 2018

Hervorming vennootschapsbelasting vanaf 2018

December 2017

Intrekking vrijstelling loonheffing voor nederlandse
Pensioenen/lijfrenten door nederlandse belastingdienst.

Belgische regering countert Hof van Cassatie en creëert nieuwe rechtsgrond om AOW-uitkering belastbaar te stellen.

Modification de la taxe de transparence: projet de loi

Wijziging transparantietaks: wetsontwerp

August 2017

The Income Tax modifications agreed upon by the Belgian federal government in July 2017

Juli 2017

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS 2017 NOUVELLES MESURES FISCALES

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2017

Juni 2017

Article Trends 22 juin: Le livret un condamné en sursis

ARRÊT DU 8 JUIN 2017 DE LA COUR DE JUSTICE : EXONERATION DES INTERÊTS VAUT POUR DES CARNETS D’EPARGNE ETRANGERS

ARREST 8 JUNI 2017 VAN HET HOF VAN JUSTITIE :VRIJSTELLING INTERESTEN GELDT ONVERKORT VOOR BUITENLANDSE SPAARDEPOSITO’S

Juni 2017

Fiscaal regime in België van AOW - Vrijstelling voor niet-gewerkte jaren.
Arrest dd. 5 mei 2017 van het Hof van Cassatie.

6 Juni 2017

Herentals (B) – Larcier studievoormiddag “Is België nog steeds een belastingparadijs voor Nederbelgen ? Een stand van zaken.”

12 Mei 2017

Vught (Nl) –Nolot seminar “PEB Uitfasering en Belgische estate en fiscale planning”

April 2017

Geen Riziv- en solidariteitsbijdragen op aanvullende pensioenen uitgekeerd aan niet-rijksinwoner

Maart 2017

Belgian income tax return;
Income year 2016 - Tax year 2017

Belgische aangifte in de personenbelasting;
Aanslagjaar 2017 – Inkomsten 2016

Déclaration belge à l'impöt des sociétés;
Exercice d’imposition 2017 – Revenus 2016

Erfrechtelijke behandeling van tweehoofdige levensverzekeringscontracten; Bevestiging van ons kantoorstandpunt door Vlaams decreet.

November 2016

1. Hoe ziet het voordelig belastingregime inzake aanvullende pensioenen uit?

2. Kan u het begrip 'individueel en definitief verworven rechten’ nader toelichten?

3. Hoe staat de belastingdienst hiertegenover?

4. Is ‘individueel en definitief verworven rechten‘ ten dode opgeschreven na WAP?

Vlaamse regularisatie 2016

October 2016

1 Waar gaat de "AOW-uitkering in België" discussie over?

2. Is er een evolutie merkbaar in de Belgische AOW-rechtspraak?

3. In welke gevallen kan een belastingvrijstelling van de AOW worden verdedigd?

 

August 2016

De formulieren voor de regularisatie-aangifte werden gepubliceerd op 18 augustus 2016

Les formulaires  pour la déclaration-régularisation ont été publiés le 18 août 2016

Belgian customs lose case on the import of classic cars

La douane déboutée pour l’importation de véhicules de collection

Douane in het ongelijk gesteld met betrekking tot de invoer van collectievoertuigen

Fiscaal regime van AOW in Belgïe: onduidelijkheid troef

Nieuwe permanente fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

Nouvelle régularisation fiscale permanente à partir du 1er août 2016

May 2016

Belgische aangifte in de vennootschapsbelasting;
Annslagjaar 2016 – Boekjaar 2015

Déclaration belge à l'impöt des sociétés;
Exercice d'imposition 2016 – Année comptable 2015

April 2016

ONTBIJTSEMINARIE : 14 juni 2016: “Is België nog steeds een pensioenparadijs voor Nederbelgen ? Een stand van zaken.” gegeven door Marc Vandendijk en Chantal Hendrickx te Herentals

Belgische aangifte in de personenbelasting; Aanslagjaar 2016 - Inkomsten 2015.

Belgian income tax return; Income year 2015 - Tax year 2016

Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques; Exercice d’imposition 2016 – Revenus 2015.

November 2015

VLAAMSE BELASTINGDIENST STELT DAT VERZEKERINGSGIFT
NIET BEVRIJDEND IS VOOR LATERE ERFBELASTING

Nieuwe permanente fiscale regularisatie vanaf 2016
Nouvelle régularisation fiscale permanente à partir de 2016

October 2015

New tax measures – The Tax shift (confirmed on October 10, 2015)

! Newsflash !

Expat Tax return 2015 — Due date 18 November 2015

! Newsflash !

The act holding the transparency tax has been published in the Belgian Gazette on August 18, 2015, which came into force. The transparency tax will be applied on the investment income obtained by legal structures as from January 1, 2015

June 2015

Taxe de transparence : projet de loi

Transparantietaks: wetsontwerp

Transparency tax : Belgian bill announced

Communication des comptes bancaires étrangers
Melding buitenlandse bankrekeningen

May 2015

Memo – Belgische aangifte in de personenbelasting  - aanslagjaar 2015

Memo – Belgian income tax return – Tax year 2015

Mémo – Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques – Exercice d’imposition 2015.

SEMINAIRE animé par Maître Marc Vandendijk le 05/05/2015: Structuration du patrimoine à l’international.

SEMINARIE gegeven door Meester Marc Vandendijk op 19/05/2015 : Beleggingen en fiscus 2015 : de beleggingsproducten fiscaal uitgeklaard inclusief de europese context.

October 2014 Most important tax measures proposed by the new Belgian Federal government
August 2014

Traitement fiscal des revenus mobiliers dans le chef d’un résident Belge personne physique – Revenus 2014
Inkomsten van roerende oorsprong voor een privé persoon woonachtig in België – Inkomsten 2014
Tax aspects of personal investment for Belgian residents – Income 2014
Gewijzigde Europese Spaarrichtlijn – Overzicht van wijzigingen
Modified European Savings Directive – Overview of modifications

June 2014 ! Newsflash !
The obligated mention of foreign bank accounts held by Belgian residents has been subject to a new modification. While the notification point with the National Bank of Belgium has not yet been founded, the information concerning the foreign bank accounts, that should have been disclosed to this notification point, will be requested by letter from the Ministry of Finance. The following information, concerning the foreign bank accounts which were mentioned in the tax returns of 2012, 2013 and 2014, must be disclosed:
- The account number;
- The name of the bank or credit institution;
- The country where the account has been created. The request for information must be fulfilled within two months, counting from the third day after the letter has been sent. This delay will start at the earliest on 1st November 2014
Our office is of course able to assist you with this new tax obligation.
! UPDATE NEW REPORTING REQUIREMENT IN THE BELGIAN INCOME TAX RETURN: INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH STRUCTURES. As from income year 2013 Belgian tax payers are obliged to report in the annual income tax return the existence of a legal construction or entity (foundation, trust, offshore companies, etc) of which the taxpayer, his spouse of their minor children are the founders or, to their knowledge, the (potential) beneficiaries. For more information, click here.
May 2014 IFA Congress 30 and 31 May 2014 with chairperson Mr. Marc Vandendijk (speaker) (see agenda) 
April 2014 ! Newsflash !
The European Commission's Customs Committee agreed a revised text on an amendment to the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature for Customs Tariff Code 9705:
"Heading 9705 includes collectors' motor vehicles of historical or ethnographic interest which are:
(1) In their original state, without substantial changes to the chassis, body, steering, braking, transmission or suspension system and engine. [...]
(2) At least 30 years old.
(3) Of a model or type which is no longer in production."
Source:
http://www.fiva.org/EN/Downloads/EU%20update%20September-
October%202013%20English.pdf
November 2013 NEW REPORTING REQUIREMENT IN THE BELGIAN INCOME TAX RETURN: INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH STRUCTURES.
As from income year 2013 Belgian tax payers are obliged to report in the annual
income tax return the existence of a legal construction or entity (foundation, trust, offshore companies, etc) of which the taxpayer, his spouse of their minor children are the founders or, to their knowledge, the (potential) beneficiaries. For more information, click here.
  SEMINAR “Buitenlandse tewerkstelling en fiscus” wordt gegeven door Mr. Marc Vandendijk en Mr. An De Reymaeker op 10.12.2013 te Antwerpen.
Inschrijven via M&D (www.mdseminars.be).

May 2013

PEL Master Class : 05/06/2013 - Uitnodiging
Antwoordcoupon

Fiscaliteit en successieplanning na de maatregelen Di Rupo: 7 en 30 mei 2013

La fiscalité transfrontalière: en route vers une transparence totale?  Belgique - France – Luxembourg : 24/05/2013

Hoe veilig is mijn spaargeld in België en in Luxemburg ? 06/06/2013

Fiscaal correcte successieplanning. Wat zijn vandaag de toegelaten technieken en constructies in het licht van de antimisbruikbepalingen? 10/06/2013

March 2013

Verschijningsdatum bij Kluwer : 13/05/2013

Dit boek geeft een overzicht van de richtlijnen bij de fiscale en sociale
implicaties m.b.t. tewerkstelling in het buitenland.


February 2013

Verplichte melding buitenlandse levensverzekeringscontracten : onduidelijkheid troef

Changes in the (para)fiscal treatment of non-recurring result-tied benefits
/bonuses.

January 2013

Wijziging parafiscale behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden
voordelen/bonussen.

Nederlandse pensioenen : Belgische fiscus bijt weer in het zand.

Overzicht wetswijzigingen inkomstenbelastingen 2012 - 2013 regering Di Rupo

Seminarie PEL in Antwerpen op 16/01/2013 : “Meldingsplicht Tak 23 levensverzekeringen: personenbelastingaangifte 2013 (inkomsten 2012)”

Seminaire PEL à Ophain le 22/01/2013: « Obligation de mentionner les contrats d’assurance-vie dans la déclaration d’impôts des personnes physiques 2013 (revenus 2012) »Di Rupo: De fiscale veranderinge


November 2012

Budget measures 2013 government Di Rupo: Tax changes

Mesures budgetaires 2013 du gouvernement Di Rupo: Modifications sur le plan fiscal

Begrotingsmaatregelen 2013 regering Di Rupo: De fiscale veranderingen

September 2012

AOW-uitkering - band met vorig beroep cruciaal voor belastbaarheid

Belgian non-resident income tax returns (income year 2011) – due date: October 3.

July 2012

Bijzondere bijdrage van 1,5 % op premies van hogere aanvullende pensioenen

Pensioenkapitaal bij uitkering op 60 en 61 jaar hoger belast: nog niet meteen van toepassing

Alle pensioentoezeggingen moeten geëxternaliseerd worden

Niet-aanlevering informatie pensioendatabank fiscaal bestraft

Investeren in collectievoertuigen
Het alternatief in tijden van financiële crisis

Investir dans des voitures de collection :
L'alternative en période de crise financière?


AOW-uitkering niet altijd belastbaar als pensioen

April 2012 Kan de scheepagent hoofdelijk worden gehouden tot voldoening van de BTW bij invoer?
March 2012

Dubbelbelastingverdragen en fiscus

NEW TAX MEASURES 2012
(EN-pdf)
LES NOUVELLES MESURES FISCALES POUR 2012(FR-pdf)
DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012(NL-pdf)
AOW-uitkering is toch belastbaar
(EN-pdf)

 

December 2011

Budget 2012 Announced changes in Belgian tax legislation (EN-pdf)
Regeringsakkoord 2012 (NL-pdf)
Conversion titres au porteur - Omzetting aandelen aan toonder - Conversion of bearer shares
(FR-NL-EN-pdf)
Vlaamse regeling schenking en vererving familiebedrijf (NL-pdf)
Zaakvoerder BVBA: artikel 15 DBV van toepassing op arbeid verricht in Nederland! (NL-pdf)
Buitenlandse pensioenen Kluwer (NL-pdf)

November 2011

No inami- and solidarity contributions due on occupational pension paid to persons residing abroad. (Word EN)
Geen riziv- en solidariteitsbijdragen op pensioenuitkeringen betaald aan niet-rijksinwoners (Word NL)

September 2011 Belgian non-resident income tax returns – Income year 2010 (EN-pdf)
September 2011 Gelijktijdige tewerkstelling België – Nederland (NL-pdf)
Mai 2011 Twee nieuwe Fiscale Rechtspraakoverzichten (NL-pdf)
April 2011 Pensioenen (NL-pdf)
Pensions complémentaires (FR-pdf)
Enkele wijzigingen in de personenbelasting vanaf 2010 (NL-pdf)
Some changes in the tax law as from 2010 (EN-pdf)
March 2011

Pensioenen. Hof van Cassatie legt bom onder belastingneutrale pensioenoverdracht (pdf)
Frankrijk voert belasting op pensioenkapitalen in (Word NL versie)
La France introduit la taxation de la retraite servie sous forme de capital (Word version FR)

August 2010 Municipality Taxes On Foreign Investment Income Violates Eu-Laws
May 2010 Nederlandse pensioenen
April 2010 Summary of some changes in the income tax law (Word UK version)
Overzicht van enkele wijzigingen in de personenbelasting (Word NL versie)
December 2009 Aanvullende pensioenen: niet-belastbaarheid als uitgesteld beroepsinkomen
Hof van Cassatie veegt administratief standpunt van tafel
November 2009 Wetsontwerp fiscale en diverse bepalingen: belasting op pensioenen van gepensioneerden die in het buitenland wonen
October 2009

BTW pakket
Seminar "De jacht op buiten België geparkeerde vermogens" 03/12/2009

April 2009 New Tax return formular
Nieuwe aangifte formulieren
Nouveau formulaire de déclaration
1 Januari 2009

Our book is out: The New US-Belgium Double Tax Treaty

1 May 2008

Our book is out: “Aanvullende pensioenen. Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

10 December 2007

Decision of the Antwerp Court of Appeal on the Dutch A.O.W. allowance

23 October 2007

Belgium introduces tax mediation

20 May 2007

Tax Deduction for Patent Income

20 January 2007

New Tax Rules in respect of cross border occupational pensions.

1 January 2007

Belgium in review: The Year 2006 

25 December 2005

Denkavit decision will seriously affect the taxation of outbound dividends 

5 December 2006

The lump sum allowance for business expenses is raised 

27 November 2006

United States and Belgium Sign Income Tax Treaty and Protocol 

17 November 2006

New U.S. Model Tax Treaty

16 November 2006

The income tax return for non residents is on its way

15 November 2006

ECJ does not oblige Belgium to give credit for foreign withholding tax

 

Continue 

 

 

 

 

 

 

© Vandendijk & Partners - Advocaten - Avocats - International Tax Law
rue Edith Cavell 66 - B-1180 Brussels - Tel +32 (0)2 343 33 45 - Fax +32 (0)2 343 41 45


Disclaimer